Poszukiwani wolontariusze!

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w organizację konsultacji społecznych a zwłaszcza warsztatów kreatywnych 4 października prosimy o kontakt  falenicanaszecentrum@gmail.com

Poszukujemy przede wszystkim:
a.    kuratorów pracowni – plastyków, grafików, architektów, urbanistów, osób twórczych wszelkiej specjalności;
dobrze byłoby gdyby każdą z pracowni zajmowały się 2 osoby
b.    fotografów z własnym sprzętem – 1 -2 osoby; obsługa foto w czasie imprezy oraz ew. obróbka materiału po
c.    osób, które pomogą w pracach technicznych w dniu imprezy (w godz. 12.00-20.00) –
przygotowanie pracowni, posprzątanie po imprezie oraz „pilnowanie porządku” w trakcie
d.    osób, które pomogą w przygotowaniu wystawy – w dowolnym zakresie (wykonanie odbitek finansuje urząd, trzeba je opisać, oprawić – wszystko dość skromnie bo skromne fundusze na odbitki)

Zgłoszenia chętnych: falenicanaszecentrum@gmail.com

Konsultacje społeczne Falenica – moje centrum

W najbliższym czasie Falenicę czekają duże inwestycje. Przebudowa bazaru jest szansą na uporządkowanie pod względem funkcjonalnym i estetycznym całego centrum, rozumianego jako kwartał między ul. Patriotów, Frenkla, Filmową, Trocinową i Podjazd. Staraniem grupy inicjatorów, wspartych przez Radę Osiedla Falenica, udało się uzyskać przychylność Zarządu Dzielnicy dla wszczęcia procedury konsultacji społecznych w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że tylko uwzględnienie głosu najbardziej zainteresowanych całym procesem – czyli mieszkańców osiedla – pozwoli uniknąć błędów i niepotrzebnych konfliktów.

mapa2_00000

Co chcemy osiągnąć?
Bezpośrednim skutkiem konsultacji będzie uzyskanie opinii na temat tego jak ma wyglądać i funkcjonować nasz bazar. Wnioski na ten temat będą przekazane architektom oraz urbanistom i zostaną uwzględnione w projekcie.
Długofalowym owocem konsultacji ma być spójna wizja centrum Falenicy uwzględniające głosy każdej grupy wiekowej. Chcemy, żeby wyznaczała ona na lata kierunki rozwoju tych terenów i była punktem odniesienia dla mieszkańców, także w realizacji np. budżetu obywatelskiego czy inicjatyw obywatelskich. Wspólnie możemy opracować przestrzeń, w której chcemy funkcjonować, przyjaznej mieszkańcom, pomagającej budować międzyludzkie relacje, miejsce, w którym chcemy spędzać czas i z którego będziemy dumni.

Plan konsultacji:
Właśnie powstaje szczegółowy plan konsultacji. Wiemy już, że konsultacje wystartują oficjalnie 4 października. Wtedy odbędą się, przygotowane przez Urszule Stanowską w ramach inicjatywy obywatelskiej, warsztaty kreatywne Falenica – Moje Centrum. Podczas nich, każdy bez względu na wiek będzie mógł wypowiedzieć się na temat swojej wizji centrum. Będzie to mógł uczynić w dowolnej formie: plastyczne, literackiej, fotograficznej, czy architektonicznej.
4 października 11-17 namiot przy Stacji Falenica ankiety oraz praca z mapą.
8 października 18:00 SP 124  otwarte spotkanie z mieszkańcami z udziałem specjalistów i architektów.
19 i 26 października prace w grupach roboczych.
listopad – wstępne wnioski
do końca roku – poznamy gotowy projekt uwzględniający projekt architektoniczny targowiska oraz wizję urbanistyczną terenów miejskich w ścisłym centrum Falenicy.