Najblizsze posiedzenia komisji

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer informuje, że w okresie od dnia 20 czerwca 2016r. do dnia 24 czerwca 2016r. odbędą się posiedzenia następujących Komisji Problemowych:

– Komisja Społeczna – 21 czerwca 2016r. – godz. 16:30

Porządek obrad:
1. Realizacja programu „500+”
2. Sprawy różne.

– Komisja Inwestycyjna – 22 czerwca 2016r – godz. 18:00
Porządek obrad:
1.Koncepcja Programowo – Przestrzenna budowy dodatkowego toru szlakowego oraz prac powiązanych na odcinku Warszawa – Otwock.
2.Sprawy różne.

Głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego

Od 14 do 24 czerwca trwać będzie głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego. Podobnie jak w zeszły roku można głosować na projekty TYLKO Z JEDNEGO OSIEDLA i na projekty ogólnodzielnicowe w ramach puli pieniędzy. Tym razem można głosować przez internet albo osobiście w wyznaczonych punktach. Nie ma możliwości zbierania głosów i zawożenia do urzędu w imieniu mieszkańców.
Wszystkie projekty falenickie dostępne są tu: PROJEKTY FALENICA

Państwa osądowi zostawiamy, które z projektów powinny być zrealizowane i najlepiej będą służyć naszej społeczności. Bardzo mocno jednak prosimy o wsparcie projektów „falenickich” w puli ogólnodzielnicowej. Jesteśmy dużą społecznością i zasługujemy na te inwestycje, zwłaszcza że nie jest ich wcale tak dużo.
Szczególnie polecamy wniosek wymyślony na wspólnym posiedzeniu rad osiedli Falenica, Aleksandrów i Miedzeszyn. Chodzi o nowe tablice informacyjne rad osiedli.
Oto on:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/5138?user=
A to pozostałe wnioski:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/5155?user=
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/5063?user=
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3404?user=