Tunel – kalendarium procesu decyzyjnego

Poniżej znajdą Państwo, odtworzone z dokumentów, kalendarium procesu decyzyjnego  sprawie budowy tunelu, które pokazuje jak znikomy i systemowo pomijany był głos społeczności lokalnej i lokalnego samorządu. Widać też z niego, że Rada Osiedla robiła wszystko by spełnić swoje statutowe cele, zwłaszcza – by informować mieszkańców o inwestycji.
Czytaj dalej »

tunelwfalenicy.pl

W związku z realną groźbą całkowitego zignorowania i dyskryminacji pieszych – mieszkańców Falenicy, osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi ww związku z budowa tunelu samochodowego, zawiązała się grupa mieszkańców i radnych, która zamierza temu przeciwdziałać. Zapraszamy na stronę tunelwfalenicy.pl, na której można zobaczyć podstawowe dane o ruchu w centrum a także – wysłać maila do radnych dzielnicy w obronie pieszych i samego centrum. Akcja trwa do 19.04 do 17:00, kiedy rozpocznie się sesja rady dzielnicy, na której będą głosowana decyzja o powstaniu tunelu samochodowego. www.tunelwfalenicy.pl

Stanowisko RO w sprawie tunelu w Falenicy

Drodzy Sąsiedzi,
o planach budowy tunelu drogowego w Falenicy dowiedzieli
śmy się w połowie lutego. Było to dla wszystkich duże zaskoczenie i od początku budził ambiwalentne uczucia. Z jednej strony oczywiście każda nowa przeprawa przez tory cieszy, daje szanse na rozładowanie korków, upłynnienie ruchu samochodowego. Z drugiej jednak, zważywszy na gęstą zabudowę i powstającą „kulturotekę” w Falenicy, taka inwestycja jest kontrowersyjna. Ze względu na brak miejsca na rozjazdy, tunel nie miałby bezpośredniego połączenia z ul. Patriotów. Trzeba by wytyczyć dodatkowe objazdy ul. Młodą, Jagienki i Derkaczy z jednej i Frenkla oraz Bystrzycką z drugiej strony, co znacząco wzmagało by ruch w tym rejonie. Dodatkowo Patriotów nie miała by też bezpośredniego połączenia z nową pętlą autobusową na Bysławskiej, a przegubowe 521 musiały by przeciskać się Derkaczy i Młodą. Zniknęły by też przystanki przy Walcowniczej i Bysławskiej. W tunelu nie planowano ciągu pieszego ani rowerowego, co jeszcze bardziej komplikowało by komunikację. Tymczasem wiadomo, że w bezpośrednim sąsiedztwie „leniwego szlabanu”, powstaną dwie nowe bezkolizyjne przeprawy czyli POW i wiadukt na wysokości Brücknera-Ziarnista (obie po ok. 900 m od dzisiejszego przejazdu). Pojawiło się zatem pytanie, czy tak droga i inwazyjna inwestycja jak tunel, jest w tym miejscu niezbędna?

Dlatego na posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej wyraziliśmy swoje obiekcje wobec tunelu, co znalazło zrozumienie u większości radnych. Rezultatem była stosowna uchwała, wzywająca do budowy przejścia pieszo-rowerowego, w miejsce tunelu samochodowego. Uchwała ta nie została poparta przez ogół radnych na posiedzeniu rady dzielnicy i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Sprawa jest więc otwarta.

Tak naprawdę nie jest to jednak wybór między tunelem drogowym a pieszym, a między dwiema wizjami Falenicy. Z jednej strony jest wizja oazy na skraju Warszawy, wyrosłej z tradycji letniska, osiedla cichego, ale pełnego ludzi i tętniącego swoim nie nazbyt wielkomiejskim życiem. Z drugiej – dość prestiżowej sypialni w otulinie zieleni, oglądanej głównie przez szyby samochodów. Tunel drogowy to wybór tej drugiej wizji i degradacja centrum Falenicy, nad którego modernizacją pracujemy wspólnie od prawie dwóch lat. To inwestycja wtłaczająca do centrum dodatkowe samochody, których już dziś jest zbyt wiele. Wreszcie – to koniec marzeń o rewitalizacji zasługującej na to ul. Młodej. Wszyscy wiemy, jak wygląda otoczenie nowego tunelu w Międzylesiu, gdzie kawałek żywej, choć mocno zaniedbanej tkanki miejskiej, został zamieniony w wygodny dla kierowców przejazd. Tam jednak, podobnie jak w Radości, takie rozwiązania są usprawiedliwione brakiem podobnych w sąsiedztwie. W Falenicy była by to trzecia przeprawa na długości dwóch kilometrów. Oczywiście likwidacja przejazdu pociągnie za sobą konsekwencje m.in. w organizacji ruchu autobusów. Część z nich będzie musiała przekraczać tory przez nowy wiadukt na wysokości ul. Brücknera, co wydłuży trasę, ale też sprawi, że komunikacją miejską objęte zostaną najbardziej wysunięte na południe części Falenicy, wraz z planowanymi w tamtym rejonie blokami komunalnymi.
Wierzymy,
że tunel pieszo-rowerowy to dobry wybór dla Falenicy, ale zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję i rzeczowe argumenty.

Tunel samochodowy wg koncepcji PLK:
– nie ma bezpośredniego dojazdu z ul. Patriotów
– kieruje znaczny ruch, w tym autobusów, w ul. Frenkla, Bystrzycką oraz Młodą, Jagienki i Derkaczy
– degraduje trwale centrum, w tym otoczenie powstającej Kulturoteki
– wymusza likwidację przystanków autobusowych w ul. Walcowniczej i Bystrzyckiej
– zakłada budowę co najmniej dwóch nowych rond, na które nie mam miejsca (Bystrzycka/Walcownicza) i Derkaczy/Bysławska (ryzyko zmniejszenia placu zabaw)
– dodatkowo komplikuje ruch pieszych, którzy będą musieli nadkładać drogi by przejść przez tory
– nie jest konieczny, bo w promieniu 900 metrów powstaną dwa bezkolizyjne przejazdy drogowe (wiadukt na granicy z Michalinem i POW), które stworzą obwodnicę centrum Falenicy

Tunel pieszo-rowerowy, którego chcemy:
– wygodnie, najkrótszą drogą łączy obie strony Falenicy ul. Młodą i plac przed Kulturoteką
– utrzyma ruch pieszy i rowerowy, który zapewnia funkcjonowanie bazaru i ul. Młodej w tygodniu
– ma szerokie i łagodne schody, rampy dla rowerów oraz zjazdy dla wózków i niepełnosprawnych (lub windy)
– w części podziemnej pozwala na ruch rowerem
– można do niego wejść ze strony peronu nr 2, który po modernizacji, jako jedyny będzie obsługiwał ruch podmiejski
– pozwoli na rewitalizację (zieleń, uporządkowanie parkowania) ul Młodej – ostatniej tego typu uliczki w Wawrze.

tunel samochdooawy

Tunel samochodowy wg PLK. Na zielono przejście podziemne. Brak dojazdów do Patriotów, przez co wszystkie samochodowy chcące skręcić w Patriotów, będą musiały objeżdżać tunel bocznymi uliczkami. Zjazdy do tunelu (obnizenia) po min. 130 m w każdą stronę, co pociągnie za sobą m.in. likwidacje banku przy Bysławskiej. W sumie ok. 300 metrów

tunel_pieszy_00000

Schematyczny rysunek tunelu pieszego, z długimi i łagodnymi zejściami. W środku – pas dla rowerów. Likwidacja przejazdu sprawi, że rondo po stronie zachodniej mogłoby być przeniesione na wysokość Bysławskiej, co odzyskało by kilka metrów skwerku u wlotu Młodej. Długość tunelu z zejściami ok. 90 m.