Petycja w sprawie Południowej Obwodnicy Warszawy

Jeszcze do 5 lipca można wysyłać swoje uwagi do projektu wawerskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy. Przypominamy, że zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania stoją w sprzeczności z wcześniejszymi wytycznymi i są bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Wobec czego zachęcamy do wysyłania swoich uwag pod adres: winfrastruktury@mazowieckie.pl oraz  warszawa@rdos.gov.pl . Poniżej przykładowy tekst przygotowany przez  mieszkańców (dziękujemy Urszuli Stanowskiej i Bartoszowi Mrozowi) Tu do pobrania

Mieszkańcy dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                            27.06.2017 Warszawa

 

 

 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Infrastruktury

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Petycja w  sprawie WI-II.7820.1.6.2016.MS1

 

 

W związku z umożliwieniem udziału mieszkańców w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy od węzła Puławska do Węzła Lubelska” – Zadanie C – od węzła wał Miedzeszyński do węzła Lubelska, przekazuję uwagi mieszkańców dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na temat tej inwestycji.

Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Do oceny przedstawił projekt, który w rażący sposób odbiega od założeń uprzednio zatwierdzonej decyzji środowiskowej.

Zamiast przewidzianego w decyzji tunelu, w węźle ul. Patriotów i linii kolejowej, proponuje się mieszkańcom Wawra tzw. wannę szczelną, która szczelna jest tylko z nazwy. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym, przez który przebiega ok. 2/3 zadania C, estakady/wiadukty zastąpiono nasypami.
Interes ekonomiczny wygrał z interesem społecznym o nadzwyczajnym znaczeniu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego.

Tereny naszej dzielnicy to w dużej części lasy, m.in. Mazowiecki Park Krajobrazowy i jego otulina, oraz tereny o mało intensywnej zabudowie, z dużą ilością zielni. Większość Wawerczyków mieszka tu z wyboru, nie z konieczności, właśnie ze względu na walory środowiskowe. Realizacja inwestycji wg projektu, który ma podlegać ocenie, spowoduje nieodwracalną degradację tych terenów. Przecięcie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego nasypami (zaprojektowano ok. 500 m estakad na odcinku 4-4, 5 km) uniemożliwi korzystanie z lasu wszystkim mieszkańcom tych terenów – zwierzętom i ludziom,  i na zawsze zniszczy równowagę biologiczną na terenach podmokłych, na których powstaną nasypy. Nie możemy na to pozwolić.

Dlatego domagamy się, aby długość i wysokość estakad trasy przebiegającej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i na leśnych terenach przyległych odpowiadały przynajmniej pierwotnym założeniom. Idealnym rozwiązaniem byłaby estakada na odcinku od węzła z ul. Izbicką do końca zadania – węzeł Lubelska. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniono by swobodnego korzystanie z terenów leśnych.

Domagamy się również budowy, w węźle ul. Patriotów i linii kolejowej, tunelu przykrytego o długości co najmniej 250 m, co zapewni zachowanie lub odtworzenie terenów zielonych w miejsce obecnie istniejących. O kwestiach technicznych (np. odprowadzenie wód opadowych) jako niefachowcy nie wypowiadamy się.

Chcemy podkreślić, że nie protestujemy przeciwko inwestycji, która jest potrzebna Warszawie, a więc i mieszkańcom Wawra. Domagamy się, aby była ona wykonana z uwzględnieniem dobra społecznego i dbałością o środowisko, tak mało przez wielu szanowane.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s