Protokół ze spotkania z przedstawicielami PKP PLK i PKP S.A.

3 sierpnia na nasz wniosek wyrażony w uchwale, odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Falenica oraz spółek PKP. S.A. i PKP PLK w sprawie uporządkowania terenów kolejowych w centrum Falenicy. Efektem było doraźne uprzątnięcie terenu, ale zabrakło rozwiązań systemowych. Niestety zabrakło na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Dzielnicy, czyli organizatora spotkania. Dodatkowo uchwała rady osiedla adresowana do PKP S.A. zarządcy większości terenów trafiła przez pomyłkę wawerskich urzędników do spółki PKP PLK. Sytuację uratowała przytomność i kontakty Marka Wilczyńskiego, który zaprosił też pracownika PKP S.A. Poniżej protokół ze spotkania.

Protokół

Posiedzenie Rady Osiedla

Zapraszamy na posiedzenie Rady Osiedla w środę 5 wrześnie o 18:30 w SP 124 przy ul. Bartoszyckiej
Porządek:
-otwarcie
-zatwierdzenie protokołu/p.Jaroni już go wcześniej przysłała/
-sprawy zgłaszane przez mieszkańców
-sprawy zgłaszane przez radnych RO
-bieżące sprawy Falenicy
-wodociąg w Falenicy – zadania Rady Osiedla
-wnioski i uchwały omawianych spraw
-zakończenie obrad.