Petycja w sprawie Południowej Obwodnicy Warszawy

Jeszcze do 5 lipca można wysyłać swoje uwagi do projektu wawerskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy. Przypominamy, że zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania stoją w sprzeczności z wcześniejszymi wytycznymi i są bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Wobec czego zachęcamy do wysyłania swoich uwag pod adres: winfrastruktury@mazowieckie.pl oraz  warszawa@rdos.gov.pl . Poniżej przykładowy tekst przygotowany przez  mieszkańców (dziękujemy Urszuli Stanowskiej i Bartoszowi Mrozowi) Tu do pobrania

Czytaj dalej »

tunelwfalenicy.pl

W związku z realną groźbą całkowitego zignorowania i dyskryminacji pieszych – mieszkańców Falenicy, osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi ww związku z budowa tunelu samochodowego, zawiązała się grupa mieszkańców i radnych, która zamierza temu przeciwdziałać. Zapraszamy na stronę tunelwfalenicy.pl, na której można zobaczyć podstawowe dane o ruchu w centrum a także – wysłać maila do radnych dzielnicy w obronie pieszych i samego centrum. Akcja trwa do 19.04 do 17:00, kiedy rozpocznie się sesja rady dzielnicy, na której będą głosowana decyzja o powstaniu tunelu samochodowego. www.tunelwfalenicy.pl

Stanowisko RO w sprawie tunelu w Falenicy

Drodzy Sąsiedzi,
o planach budowy tunelu drogowego w Falenicy dowiedzieli
śmy się w połowie lutego. Było to dla wszystkich duże zaskoczenie i od początku budził ambiwalentne uczucia. Z jednej strony oczywiście każda nowa przeprawa przez tory cieszy, daje szanse na rozładowanie korków, upłynnienie ruchu samochodowego. Z drugiej jednak, zważywszy na gęstą zabudowę i powstającą „kulturotekę” w Falenicy, taka inwestycja jest kontrowersyjna. Ze względu na brak miejsca na rozjazdy, tunel nie miałby bezpośredniego połączenia z ul. Patriotów. Trzeba by wytyczyć dodatkowe objazdy ul. Młodą, Jagienki i Derkaczy z jednej i Frenkla oraz Bystrzycką z drugiej strony, co znacząco wzmagało by ruch w tym rejonie. Dodatkowo Patriotów nie miała by też bezpośredniego połączenia z nową pętlą autobusową na Bysławskiej, a przegubowe 521 musiały by przeciskać się Derkaczy i Młodą. Zniknęły by też przystanki przy Walcowniczej i Bysławskiej. W tunelu nie planowano ciągu pieszego ani rowerowego, co jeszcze bardziej komplikowało by komunikację. Tymczasem wiadomo, że w bezpośrednim sąsiedztwie „leniwego szlabanu”, powstaną dwie nowe bezkolizyjne przeprawy czyli POW i wiadukt na wysokości Brücknera-Ziarnista (obie po ok. 900 m od dzisiejszego przejazdu). Pojawiło się zatem pytanie, czy tak droga i inwazyjna inwestycja jak tunel, jest w tym miejscu niezbędna?

Dlatego na posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej wyraziliśmy swoje obiekcje wobec tunelu, co znalazło zrozumienie u większości radnych. Rezultatem była stosowna uchwała, wzywająca do budowy przejścia pieszo-rowerowego, w miejsce tunelu samochodowego. Uchwała ta nie została poparta przez ogół radnych na posiedzeniu rady dzielnicy i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Sprawa jest więc otwarta.

Tak naprawdę nie jest to jednak wybór między tunelem drogowym a pieszym, a między dwiema wizjami Falenicy. Z jednej strony jest wizja oazy na skraju Warszawy, wyrosłej z tradycji letniska, osiedla cichego, ale pełnego ludzi i tętniącego swoim nie nazbyt wielkomiejskim życiem. Z drugiej – dość prestiżowej sypialni w otulinie zieleni, oglądanej głównie przez szyby samochodów. Tunel drogowy to wybór tej drugiej wizji i degradacja centrum Falenicy, nad którego modernizacją pracujemy wspólnie od prawie dwóch lat. To inwestycja wtłaczająca do centrum dodatkowe samochody, których już dziś jest zbyt wiele. Wreszcie – to koniec marzeń o rewitalizacji zasługującej na to ul. Młodej. Wszyscy wiemy, jak wygląda otoczenie nowego tunelu w Międzylesiu, gdzie kawałek żywej, choć mocno zaniedbanej tkanki miejskiej, został zamieniony w wygodny dla kierowców przejazd. Tam jednak, podobnie jak w Radości, takie rozwiązania są usprawiedliwione brakiem podobnych w sąsiedztwie. W Falenicy była by to trzecia przeprawa na długości dwóch kilometrów. Oczywiście likwidacja przejazdu pociągnie za sobą konsekwencje m.in. w organizacji ruchu autobusów. Część z nich będzie musiała przekraczać tory przez nowy wiadukt na wysokości ul. Brücknera, co wydłuży trasę, ale też sprawi, że komunikacją miejską objęte zostaną najbardziej wysunięte na południe części Falenicy, wraz z planowanymi w tamtym rejonie blokami komunalnymi.
Wierzymy,
że tunel pieszo-rowerowy to dobry wybór dla Falenicy, ale zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję i rzeczowe argumenty.

Tunel samochodowy wg koncepcji PLK:
– nie ma bezpośredniego dojazdu z ul. Patriotów
– kieruje znaczny ruch, w tym autobusów, w ul. Frenkla, Bystrzycką oraz Młodą, Jagienki i Derkaczy
– degraduje trwale centrum, w tym otoczenie powstającej Kulturoteki
– wymusza likwidację przystanków autobusowych w ul. Walcowniczej i Bystrzyckiej
– zakłada budowę co najmniej dwóch nowych rond, na które nie mam miejsca (Bystrzycka/Walcownicza) i Derkaczy/Bysławska (ryzyko zmniejszenia placu zabaw)
– dodatkowo komplikuje ruch pieszych, którzy będą musieli nadkładać drogi by przejść przez tory
– nie jest konieczny, bo w promieniu 900 metrów powstaną dwa bezkolizyjne przejazdy drogowe (wiadukt na granicy z Michalinem i POW), które stworzą obwodnicę centrum Falenicy

Tunel pieszo-rowerowy, którego chcemy:
– wygodnie, najkrótszą drogą łączy obie strony Falenicy ul. Młodą i plac przed Kulturoteką
– utrzyma ruch pieszy i rowerowy, który zapewnia funkcjonowanie bazaru i ul. Młodej w tygodniu
– ma szerokie i łagodne schody, rampy dla rowerów oraz zjazdy dla wózków i niepełnosprawnych (lub windy)
– w części podziemnej pozwala na ruch rowerem
– można do niego wejść ze strony peronu nr 2, który po modernizacji, jako jedyny będzie obsługiwał ruch podmiejski
– pozwoli na rewitalizację (zieleń, uporządkowanie parkowania) ul Młodej – ostatniej tego typu uliczki w Wawrze.

tunel samochdooawy

Tunel samochodowy wg PLK. Na zielono przejście podziemne. Brak dojazdów do Patriotów, przez co wszystkie samochodowy chcące skręcić w Patriotów, będą musiały objeżdżać tunel bocznymi uliczkami. Zjazdy do tunelu (obnizenia) po min. 130 m w każdą stronę, co pociągnie za sobą m.in. likwidacje banku przy Bysławskiej. W sumie ok. 300 metrów

tunel_pieszy_00000

Schematyczny rysunek tunelu pieszego, z długimi i łagodnymi zejściami. W środku – pas dla rowerów. Likwidacja przejazdu sprawi, że rondo po stronie zachodniej mogłoby być przeniesione na wysokość Bysławskiej, co odzyskało by kilka metrów skwerku u wlotu Młodej. Długość tunelu z zejściami ok. 90 m.

 

 

Spotkanie rady osiedla z radnymi dzielnicy i burmistrzem 22.03.2017

22 marca, z inicjatywy Heleny Kroszczyńskiej, Przewodniczące Rady Osiedla Falenica, odbyło się spotkanie radnych osiedla, radnych dzielnicy z naszego okręgu oraz burmistrza Łukasza Jeziorskiego. Spośród radnych  w spotkaniu uczestniczyli: Barbara Fajkowska, Andrzej Wojda, Włodzimierz Zalewski i Wojciech Godlewski. Celem była spokojna i rzeczowa dyskusja na temat ważnych dla naszego osiedla spraw. Serdecznie dziękujemy za przybycie, wierzymy, ze tak powinna wyglądać współpraca, dla dobra ogółu. Burmistrz prezentował też projekt „kulturoteki”.

Dowiedzieliśmy się że:
– 28 marca ma dojść do podpisania umowy z firmąTel-Bud, która w systemie projektuj i buduj do końca 2018 r. ma wybudować falenicką kulturotekę.
– do 23 maja ma powstać projekt budowlany bazaru. Jesienią br. rozpocznie się pierwszy etap przebudowy. Po raz kolejny podkreślono, że bazar przez cały czas trwania budowy ma funkcjonować. Na potrzeby handlu czasowo zaadoptowany może być parking przy placu zabaw na ul. Frenkla
– doświetlenie ul. Frenkla, o które mieszkańcy walczą od lat,  nie jest na razie ujęte w planach inwestycyjnych, ponieważ wiąże się z kosztowna wymianą całej instalacji.
– jest szansa przynajmniej na frezowanie ul. Walcowniczej jeszcze w tym roku.

Dyskusję zdominowała sprawa tunelu. Po kolejnej gorącej, ale kulturalnej i toczonej w dobrej atmosferze, wymianie argumentów, ustaliliśmy ze trzeba rozmawiać, ale tak naprawdę dyskusja powinna toczyć się wokół choćby z grubsza nakreślonych projektów. To co proponuje PLK jest na razie nie do zaakceptowania, niezależnie czy opowiadamy się za tunelem drogowym czy pieszo-rowerowym. Radny Godlewski zwrócił uwagę, że budowa tunelu zmusi do gruntownej przebudowy ul Frenkla, Bystrzyckiej, Derkaczy i być może Jagienki, które nie są w tej chwili przygotowane na przyjęcie tak dużego ruchu. W konkluzji jedni proponowali, że ta inwestycja niezależnie od ostatecznego kształtu, powinna przede wszystkim uwzględniać potrzeby pieszych i rowerzystów, osób starszych i osób z dziećmi, drudzy, ze powinniśmy uwzględniać na równi prawa kierowców do swobodnej jazdy po Falenicy. Ustaliliśmy, że chodzi o mieszkańców, choć chyba każdy pozostał przy własnym zdaniu. Burmistrz ogłosił, że zaproponował politechnice, by kwestia budowy tunelu w Falenicy, stała się tematem pracy rocznej dla grupy studentów. Dzięki czemu przed wakacjami, będziemy mogli zobaczyć jakieś propozycje rozwiązań komunikacyjnych.