Petycja do PKP PLK w sprawie kopcącej nastawni

Drodzy Faleniczanie! Uprzejmie prosimy o podpisanie petycji do PKP Polskie Linie Kolejowe o zmianę sposobu ogrzewania nastawni w samym centrum Falenicy. Problem znamy wszyscy, wyziewy w tego budynku czasami ograniczają wręcz widoczność przy przejeździe. Budynek ma zainstalowaną klimatyzację, linia kolejowa jest zelektryfikowana od lat 30. XX w. i wydaje się, że palenisko zasilane kilkunastoma tonami węgla w sezonie nie licuje z wizerunkiem spółki PKP PLK.
Tu link do petycji