14 milionów na centrum Falenicy!

Na sesji 25 sierpnia Rada Warszawy przegłosowała m.in. przyznanie 14 milionów złotych w perspektywie 3 – letniej na ważne inwestycje w centrum Falenicy – modernizacje bazaru, terenów zielonych i budowę budynku z funkcjami biblioteki, centrum kultury i centrum lokalnego. Szczegóły finansowe przedsięwzięcia można poznać z pliku, który otrzymaliśmy z Biura Funduszy Europejskich UM.
przesuniecia srodkow w WPF dla DzWawer – bud wielofunkc, targowisko, teren zieleni

Najblizsze posiedzenia komisji

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer informuje, że w okresie od dnia 20 czerwca 2016r. do dnia 24 czerwca 2016r. odbędą się posiedzenia następujących Komisji Problemowych:

– Komisja Społeczna – 21 czerwca 2016r. – godz. 16:30

Porządek obrad:
1. Realizacja programu „500+”
2. Sprawy różne.

– Komisja Inwestycyjna – 22 czerwca 2016r – godz. 18:00
Porządek obrad:
1.Koncepcja Programowo – Przestrzenna budowy dodatkowego toru szlakowego oraz prac powiązanych na odcinku Warszawa – Otwock.
2.Sprawy różne.

Głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego

Od 14 do 24 czerwca trwać będzie głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego. Podobnie jak w zeszły roku można głosować na projekty TYLKO Z JEDNEGO OSIEDLA i na projekty ogólnodzielnicowe w ramach puli pieniędzy. Tym razem można głosować przez internet albo osobiście w wyznaczonych punktach. Nie ma możliwości zbierania głosów i zawożenia do urzędu w imieniu mieszkańców.
Wszystkie projekty falenickie dostępne są tu: PROJEKTY FALENICA

Państwa osądowi zostawiamy, które z projektów powinny być zrealizowane i najlepiej będą służyć naszej społeczności. Bardzo mocno jednak prosimy o wsparcie projektów „falenickich” w puli ogólnodzielnicowej. Jesteśmy dużą społecznością i zasługujemy na te inwestycje, zwłaszcza że nie jest ich wcale tak dużo.
Szczególnie polecamy wniosek wymyślony na wspólnym posiedzeniu rad osiedli Falenica, Aleksandrów i Miedzeszyn. Chodzi o nowe tablice informacyjne rad osiedli.
Oto on:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/5138?user=
A to pozostałe wnioski:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/5155?user=
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/5063?user=
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3404?user=

 

 

 

Zbieramy opinie w sprawie nowych nasadzeń w Falenicy

Trwają prace nad planami nasadzeń na terenie naszego osiedla. Wydział Ochrony Środowiska czeka na propozycje miejsc, gdzie mogłyby się znaleźć sadzonki drzew. Będziemy wdzięczni za wszelkie pomysły – przekażemy je do odpowiedniej komórki, celem sprawdzenia czy jest to możliwe. Do tej pory zebraliśmy następujące opinie: Po pierwsze: chcemy  odnieść się do niedawnych konsultacji w sprawie […]

12794508_977830308978649_5581659907088477664_n

Spotkanie z wykonawcą POW

Kolejna niezwykle ważna inwestycja, która będzie miała wpływ na południowa część Wawra. Jak tunel i trasa wpłyną na Falenicę? Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj” dzięki czemu jest możliwość wprowadzania poprawek i uwzględniania niektórych uwag w projekcie. W każdym razie możliwy jest dialog z inwestorem. Dochodzą niepokojące wieści o zmianie koncepcji trasy, na bardzo niekorzystną dla nas. Zachęcamy do przybycia i trzymania ręki na pulsie.
UWAGA: Przedstawiciele Warbudu będą pełnić dyżur informacyjny w szkole od 16. Będzie z nimi można porozmawiać też po spotkaniu.12794508_977830308978649_5581659907088477664_n